ทางเลือกใหม่ในการเรียนภาษาต่างประเทศ
ในยุคแห่งดิจิตัลเทคโนโลยี

     สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศในรูปแบบใหม่ที่ง่ายและทันสมัย สามารถเรียนและฝึกภาษาได้เร็วและมีประสิทธิภาพ

     ด้วย TeLL me More Online ® เป็นสุดยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในรูปแบบใหม่ที่ใช้ระบบ E-learning เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร เน้นการฝึกฝน เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับโปรแกรมด้วยการพูดและการฟังให้มากที่สุด....

Language OnLine.in.TH offers you the unique opportunity to learn English in Thailand at the time and place you choose. There is no need to go to a language school everyday and yet you will improve your English in no time. >>>>

   
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
Email
 
 
174/234 M.6, Soi-60, Rama-II Rd., Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Thailand
Phone: 02-4166399 Cell No. : 081-9043234 Fax: 02-4166660
E-mail: info@languageonline.in.th
e-Commerce Registration Number 0107514801544
Design by Zigmadesign.com